zdjęcia do dowodu osobistego

Zdjęcie do dowodu osobistego powinno spełniać następujące warunki określone rozporządzeniem MSWiA z 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)


zdjęcia do dowodu osobistego

 • fotografia powinna być wykonana na jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
 • zdjęcia do dowodu osobistego muszą mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry — wymagane jest zatem zdjęcie kolorowe (nie można składać fotografii czarno-białych), ale zdjęcia z makijażem nie są odrzucane, delikatny retusz jest dopuszczalny,
 • obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • przedstawiając osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, które nie są przesłonięte włosami,
 • pokazując wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i z zachowaniem symetrii w pionie — czyli uszy nie muszą być widoczne (mogą być zasłonięte fryzurą), jednak włosy nie mogą opadać na łuk brwiowy, lepiej bez okularów, zwłaszcza jeśli mają grubą oprawkę, natomiast można mieć biżuterię w uszach (ale nie w nosie),
 • z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami — uśmiech wykluczony, jednak śmiejące się oczy wskazane,
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami — niewielka spinka we włosach jest dozwolona, ale przy fotografii dzieci należy zdjąć wszelkiego typu opaski,
 • w wyjątkowych przypadkach ustawa zezwala na wydanie dowodu osobistego z fotografią przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami — dotyczy to zwykle małych dzieci, osób niepełnosprawnych i chorych,
 • osoba z wadą wzroku może przedstawić zdjęcie w okularach z ciemnymi szkłami, urząd będzie jednak wymagał orzeczenia o niepełnosprawności,
 • natomiast osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny — tu także będzie wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej wymagającej takiego ubioru,
 • zdjęcie do dowodu osobistego składane wraz z wnioskiem powinno mieć wymiar (format odbitki) 35 x 45 mm,
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dowód osobisty,
 • wydruk odbitki powinien być wykonany na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
 • do wniosku elektronicznego o dowód osobisty — uwaga! elektroniczny wniosek o dowód osobisty (a dokładnie „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”) może być złożony tylko w przypadku osób, które nie ukończyły 12. roku życia! (taki dowód nie ma odcisków palców) — dołącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm.