zdjęcia do wizy USA

Zdjęcia do wizy USA: do wniosku o wizę Stanów Zjednoczonych należy dołączyć aktualną kolorową fotografię (wykluczone są zdjęcia czarno-białe), wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed wystąpieniem do konsula.
Zdjęcie musi przedstawiać osobę w pozycji na wprost, czyli twarzą skierowaną w stronę aparatu. Na zdjęciu musi być ukazana cała twarz, od czubka głowy aż po podbródek; wymagany jest naturalny wyraz twarzy oraz równomierne oświetlenie (bez cieni). Oczy fotografowanej osoby powinny być otwarte i patrzeć prosto w obiektyw.

Zdjęcia do wizy USA

Wniosek wizowy wymaga zdjęcia w formacie kwadratowym, w postaci wydruku 2×2 cale (ok. 51×51 mm) lub też można go złożyć w formie elektronicznej, wówczas dołącza się plik z fotografią w rozmiarach co najmniej 600×600 pikseli, ale nie więcej niż 1200×1200 pikseli.
W naszym zakładzie przyjęliśmy zasadę złotego środka — ażeby wilk był syty i owca cała, przygotowujemy zdjęcia w wielkości 900×900 pikseli.

Proporcje głowy na zdjęciu do wizy amerykańskiej są następujące: od brody do czubka włosów (niezależnie od fryzury!) od 25 do 35 mm (50-70% całkowitej wysokości zdjęcia); oczy powinny się znajdować na poziomie 28-35 mm (ok. 60% całkowitej wysokości fotografii).

Tło zdjęcia musi być jednolite, gładkie, jasne, najlepiej białe lub w kolorze złamanej bieli (off-white).

Zdjęcia do wizy USA nie mogą przedstawiać osoby w okularach, chyba że wynikają one z zaleceń lekarza, np. po niedawno przebytej operacji oczu (wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego) — ale nie mogą być to okulary ciemne (nie ma wyjątku nawet w przypadku osób o wadzie wzroku). W takim przypadku ramki okularów nie mogą przesłaniać oczu, szkła nie mogą powodować odblasków, refleksów lub cieni na twarzy.
Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą dołączyć zdjęcie, na którym noszą aparat słuchowy.

Osoba występująca o wizę USA nie może przedstawić zdjęcia, na którym jest ukazana w mundurze lub innym uniformie, ani też w nakryciu głowy (wyjąwszy codzienne stroje związane z wyznawaną wiarą).

Podobne wymogi dotyczą zdjęcia do loterii wizowej.

(na podstawie: travel.state.gov)