zdjęcia do karty pobytu

Zdjęcia do karty pobytu: aktem prawnym regulującym warunki jakie musi spełniać fotografia dołączana do wniosku o kartę pobytu określa rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1969).


zdjęcia do karty pobytu


Zgodnie z przepisami zdjęcie do karty pobytu musi spełniać następujące wymagania:

  • nie może być wykonane wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • odbitka powinna mieć wymiary 4,5 x 3,5 centymetrów, o dobrej ostrości, na papierze fotograficznym, tylko i wyłącznie w wersji kolorowej (nie są dopuszczalne zdjęcia czarno-białe), tak by odwzorowywać naturalny kolor skóry,
  • musi przedstawiać wizerunek wnioskującego od wierzchołka głowy do górnej części barków, przy czym twarz osoby powinna zajmować 70-80% powierzchni fotografii,
  • osoba powinna być sportretowana w pozycji frontalnej (wykluczony jest półprofil), z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (do wniosku o kartę pobytu nie można złożyć zdjęcia przedstawiającego osobę z uśmiechem),
  • musi wyraźnie przedstawiać otwarte oczy cudzoziemca, zwłaszcza jego źrenice, oczy nie mogą być przesłonięte włosami, zaś linia oczu musi być równoległa do górnej krawędzi fotografii (zdjęcie do karty pobytu nie może przedstawiać osoby z przekrzywioną głową),
  • w przypadku osoby o wadzie wzroku fotografia do karty pobytu może przedstawiać ją w okularach z ciemnymi szkłami,
  • jeśli osoba nosi, zgodnie z zasadami swej religii, nakrycie głowy, zdjęcie może przedstawiać ją w tym nakryciu, jednakże nie może ono zakrywać lub zniekształcać owalu twarzy,
  • tło fotografii musi być jednolicie jasne,
  • do wniosku o kartę pobytu należy złożyć 5 aktualnych fotografii, natomiast w przypadku wymiany karty pobytu — 2 zdjęcia.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.