zdjęcie do dyplomu

zdjęcie do dyplomuZdjęcie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej nie jest regulowanie prawnie.

Przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.  w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 279) stanowią wyłącznie, iż dyplom ukończenia studiów zawiera m.in. fotografię posiadacza dyplomu opatrzoną w prawym dolnym rogu pieczęcią urzędową uczelni do tłoczenia w papierze — zatem w gestii każdej uczelni jest określenie warunków i formatu zdjęcia do dyplomu.

W praktyce najczęściej wymaga się aby dołączona przez studenta fotografia spełniała następujące warunki: zdjęcie do dyplomu

  • format 45 x 65 mm,
  • odbitka kolorowa lub czarno-biała (czasem uczelnia prosi wyłącznie o fotografię czarno-białą),
  • tło fotografii powinno być jasne, stonowane (wykluczone są zdjęcia z wakacji),
  • uczelnia może wymagać zdjęcia bez białych ramek,
  • ujęcie powinno przedstawiać aktualny wizerunek portretowanej osoby,
  • mile widziany jest strój elegancki (odradzamy koszulki na ramiączkach, itp.).

W każdym jednak przypadku prosimy naszych Klientów o sprecyzowanie warunków zdjęcia do dyplomu — można się z nimi zapoznać na stosownej stronie informacyjnej uczelni lub wydziału.