cennik usług

CENNIK USŁUG FOTO KRZYKI (wszystkie ceny brutto)

zdjęcia w małym atelier

zdjęcie do dokumentów (do dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, karty pobytu), z retuszem, biometryczne format 3,5 x 4,5 cm:
– 4 odbitki — 28,00 zł
– 8 odbitek — 30,00 zł
– dodruk z pliku, 4 odbitki — 10,00 zł
– dodruk z pliku, 8 odbitek — 15,00 zł
– dwa ujęcia tej samej osoby, łącznie 8 odbitek — 40,00 zł

zdjęcie do dyplomu, z retuszem, format 4,5 x 6,5 cm:
– 4 odbitki — 30,00 zł
– 6 odbitek — 35,00 zł
– 8 odbitek — 40,00 zł
– dodruk z pliku, 4 odbitki — 10,00 zł

zdjęcia do legitymacji (szkolnej, policyjnej, itp.), z retuszem, różne formaty:
– 4 odbitki — 28,00 zł

zdjęcie do wizy USA (format 5 x 5 cm):
– 2 odbitki 30,00 zł (cena zawiera wersję elektroniczną 900 x 900 pikseli)
– dodruk z pliku, 2 odbitki — 10,00 zł

zdjęcia do wiz do innych państw (format 3,5 x 4,5 cm):
– 4 odbitki — 28,00 zł
– 8 odbitek — 30,00 zł
– dodruk z pliku, 4 odbitki — 10,00 zł
– dodruk z pliku, 8 odbitek — 15,00 zł
– dwa ujęcia tej samej osoby, łącznie 8 odbitek — 40,00 zł

wykonanie pojedynczego ujęcia portretowego z retuszem:
– bez odbitek — 25,00 zł

kadrowanie wersji elektronicznej do żądanego rozmiaru (np. 300 x 376 pikseli)
– 2,00 zł

zapis na płycie CD-R:
– 1 szt. CD-R — 3,00 zł
– własny nośnik — nagranie gratis

zdjęcia w dużym atelier (tylko po uprzednim umówieniu)

zdjęcia biznesowe, z retuszem, na stronę internetową (ujęcie 3/4 lub grupowe):
– jedno ujęcie, plik elektroniczny — 35,00 zł
– powyżej 3 ujęć — 30,00 zł (od każdego ujęcia)

pojedyncze ujęcie studyjne 1 osoby (format 15 x 21 cm):
– bez odbitek — 35,00 zł
– 2 odbitki — 39,00 zł
– dodruk z pliku w formacie 9 x 13 cm (1 odbitka) — 1,50 zł
– dodruk z pliku w formacie 10 x 15 cm (1 odbitka) — 1,50 zł
– dodruk z pliku w formacie 13 x 18 cm (1 odbitka) — 3,00 zł
– dodruk z pliku w formacie 15 x 21 cm (1 odbitka) — 4,00 zł

grupowe ujęcie studyjne (format 15 x 21 cm):
– bez odbitek — 45,00 zł
– pojedyncze ujęcie, 2 odbitki — 49,00 zł
– więcej niż jedno ujęcie, 2 odbitki — 39,00 zł
– dodruk z pliku w formacie 9 x 13 cm (1 odbitka) — 1,50 zł
– dodruk z pliku w formacie 10 x 15 cm (1 odbitka) — 1,50 zł
– dodruk z pliku w formacie 13 x 18 cm (1 odbitka) — 3,00 zł
– dodruk z pliku w formacie 15 x 21 cm (1 odbitka) — 4,00 zł

portfolio:
– małe (10 ujęć, po 1 odbitce, 15 x 21 cm) — 300,00 zł
– średnie (15 ujęć, po 1 odbitce, 15 x 21 cm) — 450,00 zł
– duże (25 ujęć, po 1 odbitce, 15 x 21 cm) — 650,00 zł

gratis:
– po każdej sesji w dużym atelier Klient otrzymuje płytę CD-R z wszystkimi wykupionymi ujęciami, lub zgrywamy zdjęcia na pendrive, lub wysyłamy na email

odbitki z nośników cyfrowych

(matowe lub błyszczące), co najmniej 5 różnych zdjęć lub odbitek:
– 9 x 13 cm — 0,65 zł
– 10 x 15 cm — 0,75 zł
– 13 x 18 cm — 2,00 zł
– 15 x 21 cm — 2,80 zł
– 18 x 25 cm — 6,00 zł
– 20 x 30 cm — 8,00 zł
– 30 x 45 cm — 16,00 zł

inne usługi

– obsługa urządzenia należącego do Klienta (np. wyszukanie zdjęć na tablecie, komórce) — 10 zł za każde rozpoczęte 15 minut
– retusz starych fotografii (w zależności od uszkodzeń obrazu, formatu) — 6,00-200,00 zł
– skan negatywu — 10,00 zł
– skan przeźrocza w ramce — 2,20 zł
– skan odbitki — 4,00 zł
– fotomontaż (np. zmiana tła, przenoszenie osób) — od 30,00 zł
– kadrowanie — 2,00 zł
– tablo (szkolne, rodzinne) — od 30,00 zł
– napis na zdjęciu (zwykły) — 5,00 zł
– napis na zdjęciu (nietypowy) — 10,00 zł
– przegranie z karty pamięci na płytę CD — 6,00 zł
– przegranie z karty pamięci na płytę DVD — 8,00 zł
– kopiowanie płyty CD — 6,00 zł
– kopiowanie płyty DVD — 8,00 zł