polityka prywatności

Uprzejmie informuję, że administratorami strony internetowej Fotokrzyki.pl, a także administratorami danych osobowych użytkowników strony internetowej oraz klientów zakładu fotograficznego “FOTO KRZYKI” są:

(1) Wanda Otorowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fotografia Wanda Otorowska, ul. Powstańców Śląskich 166, 53-138 Wrocław, NIP 8991088022 oraz
(2) Magdalena Rudak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Foto Krzyki Magdalena Rudak, ul. Powstańców Śląskich 166, 53-138 Wrocław, NIP 8941672285

(dalej: „Administrator” lub “my” lub „ja”), które mogą przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 i 14 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych są osoby wskazane powyżej,

2) można się z nami kontaktować:

– pisemnie, na adres: Foto Krzyki, ul. Powstańców Śląskich 166, 53-139 Wrocław,
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: fotokrzyki@gmail.com,

3) nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych,

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowego zawarcia i wykonania umowy, a także w celu zapewnienia dostępu do strony internetowej fotokrzyki.pl,

5) informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: w przypadku klientów zakładu fotograficznego — imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz treść przesłanej korespondencji, a także utrwalony wizerunek; w przypadku osób odwiedzających stronę internetową: identyfikator internetowy (tzw. “cookies”) niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz adres IP zakończenia sieci,

6) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przeze mnie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, a także inne cele bezpośrednio związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzin serwisu internetowego,

7) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego (m.in. świadczący usługi hostingu — Zenbox.pl sp. z o.o.), zaś w zakresie, w jakim będzie Pani/Pan odwiedzać naszą stronę na Facebooku — Facebook Inc.,

8) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Facebook Inc. oraz Automattic (dostawcę usługi WordPress oraz Jetpack), w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4,

10) ma Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego

11) informuję, że Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności bezpośrednio na podstawie Pani/Pana działania, korespondencji oraz sposobu korzystania przez Pana/Panią ze strony internetowej.